Trygt og godt psykososialt- og læringsmiljø

PALS er skolens felles plattform for satsningen på et trygt og godt læringsmiljø under stikkordene ansvar, omsorg og respekt. Vi vet hvor viktig et godt psykososialt miljø er som utgangspunkt for et godt læringsmiljø og er opptatt av at alle voksne, alle barn og alle foreldre i nærmiljøet skal bry seg om alt som foregår på og rundt skolen vår.

VFL - Vurdering For Læring

Vurdering for læring er felles kommunal satsing. VFL har høyt fokus, og spesielt vurderingen som peker framover mot hvordan elev/foresatte og skole skal jobbe for at enkelteleven skal lykkes enda bedre. Vi jobber nå med underveisvurderingen, kriterier og mål.

IKT

Ved Vardåsen skole mener vi at IKT er en del av fremtiden og vi jobber for at våre elever skal få en skolegang som oppleves relevant og interessant. Vi ønsker å se hele skolegangen under ett og ønsker at vår elever skal være godt forberedt for sin egen fremtid. Vi tar derfor i bruk nyttige verktøy innenfor området IKT. Våre elever på de øverste trinnene får utdelt sin egen datamaskin til bruk i skolearbeidet både på skolen og hjemme. På de andre trinnene har vi god dekning av forskjellig relevant og oppdatert datautstyr.

Asker-skolens standarder

Områdene over skal hjelpe oss å nå målene i de forskjellige standardene vedtatt for Asker-skolen. Les mer om disse standardene.