Skolen startet opp i 1996 på Akerskolen på Bondi. Etter noen måneder i midlertidige lokaler, noe som virkelig ble en flying start for en både kreativ og solid samarbeidsplattform i personalet, ble den høytidelig åpnet i desember. En 2-parallell skole, dvs. 2 klasser på hvert årstrinn fra 1.-7.

Etter kort tid ble skolen for liten, og paviljonger ble satt opp. En av disse ble bygd oppå stallen til Dikemark ridesenter. Paddocken var et område utenfor ved skolegården. Ikke få elever møtte opp før skoletid for å få være med å leie ut hestene.

Skolens første rektor, Arne Svendsen, hadde en visjon om å være med å skape en musisk skole der sang, musikk, dans og kreative fag fra første stund ble vektlagt på like linje som lesing, regning og de andre skolefagene.