Vettre skole er en 1-7 skole. Skolen har ca 300 elever og 40 ansatte med lærere, assistenter og andre ansatte. Vettre skole er en baseskole og vi voksne jobber teambasert. Teamene jobber med hele trinn i fleksible grupper.

SFO har ca 150 barn og der er det 10 voksne som jobber.

Vettre skole ble rehabilitert i 2005 og har funksjonelle, gode lokaler. Skolen har store trinnbaser. Til hver base hører to store grupperom. Dette gjør at vi kan være fleksible i metodevariasjon og gruppestørrelser. Skolen er delt i to fløyer, småskoletrinn og mellomtrinn. 

Skolens nærområder gir store muligheter for friluftsaktiviteter og fysisk fostring. På skolens uteområde har vi en bruksvennlig, moderne lekepark, et amfi, samt og en stor flerbruksbinge med både fotball- og basketballbane. Vi har også et «Multihus» med bålplass som passer godt til turer og til læring ute.