Vettre skole er en lærende organisasjon hvor barn og voksne lærer og utvikler seg på alle arenaer. Vi ser mulighetene i skolehverdagen og i hverandre.

Våre hovedfokusområder er:

  • Tidlig innsats faglig og sosialt
  • Realfaglig kompetanse -gjennom prosjektene «evnerike barn» og «den naturlige skolesekken»
  • Digital kompetanse – gjennomføre et teknisk og pedagogisk digitalt løft for alle
  • Sosial kompetanse gjennom arbeid med PALS og elevmedvirkning
  • Vurderingskompetanse gjennom Vurdering for læring, SOL - systematisk observasjon av lesing og systematisk oppfølging av resultat
  • Gjennomføre plan for kvalitet i SFO