Basene og kontakt

  • Morgen-SFO er i "aktivitets-verkstedet" og på SFO-kjøkkenet.
  • SFO kjøkken: 66 75 44 30
  • Personaloversikt finner du på itslearning

Innhold

Skolefritidsordningen (SFO) er en del av barnas fritid. Barnas kultur skal ivaretas og den frie leken skal stå sentralt. Barneveilederne på SFO skal i samarbeid med SFO-leder tilrettelegge barnas dag i SFO og lede aktiviteter.

SFO arbeider etter Kvalitetsplan for SFO. Ut fra kvalitetsplanen lager Vettre SFO sine lokale planer basert på de 4 fokusområdene:

  • Sunn livsstil.
  • Kultur og kreativitet.
  • Sosial kompetanse.
  • Friluftsliv og barn i bevegelse.

Mat på SFO

Vi setter av tid til å spise hver dag ca. kl. 13:45-14:30. Da får barna mat på SFO-kafeen. Det varierer mellom brødmat, kornblandinger og varmmat. Menyen ligger på itslearning, slik at foreldre kan ha oversikt i forhold til allergi etc. På dager hvor det er skolefri, må barna ha med en matpakke og drikkeflaske. Dersom vi skal på tur og barna trenger tursekk med ekstra matpakke og drikke, vil det sendes ut beskjed om dette.

Endringer og avtaler

Enhver endring som gjelder barnet og avtaler med SFO skal skje skriftlig. Vi mottar gjerne e-post på: vettre.sfo@asker.kommune.no om beskjeder/endringer etc. E-posten er lest og notert når dere mottar en "Mottatt" i svar. 

Kontakt

Åpningstider

Alle skoledager fra 07.30-17.00

E-post

vettre.sfo@asker.kommune.no

Besøksadresse

Aspelundfaret 2
1392 Vettre

Line Birgitte Svee

SFO-leder
Line.Birgitte.Svee@asker.kommune.no
Tlf: 66 75 44 18
Mob: 906 69 098

Felles for alle SFO-er i Asker