Skolefritidsordningen (SFO) er en del av barnas fritid. Barnas kultur skal ivaretas og den frie leken skal stå sentralt. Barneveilederne på SFO skal i samarbeid med SFO-leder tilrettelegge barnas dag i SFO og lede aktiviteter. Les mer om SFO i Asker-skolen.

Vi treffes på telefon:

SFO kjøkken: 66 75 44 30
SFO-styrer: 66 75 44 18
Personaloversikt finner du på itslearning

Aktiviteter

Vi legger vekt på at våre aktiviteter skal være morsomme, utfordrende og utviklende. Utover dette ønsker vi å gi ungene gode opplevelser sammen med andre barn. Vi veksler mellom daglige, ukentlige, planlagte og spontane aktiviteter. Våre aktiviteter er i regi av SFO-ansatte.

Foreldresamarbeid

Vi prioriterer en god og åpen foreldredialog. Derfor er det viktig at foreldre og SFO-personalet orienterer hverandre om hvordan barnet trives hos oss. Den daglige praten danner grobunn for et forpliktende og godt samarbeid til fordel for ungene. Dere som foreldre er alltid velkomne til å snakke med noen av oss voksne. Vi vil samtidig understreke at vi sammen må passe oss for å ikke snakke om barna mens de hører på. 

Gruppeinndeling

Vi deler barna inn i 2 baser på Vettre. Det er 1. og 2. trinn i en base, og 3. og 4. trinn i den andre. Det er 5 ansvarlige for 1. og 2.trinn, og 4 ansvarlige for 3. og 4. trinn. 

Høytider og tradisjoner

Det er hyggelig med enkelte tilbakevendende begivenheter. Ved Vettre SFO forsøker vi å skape tradisjoner vi kan glede oss til hvert år. "Hente-suppe" er en egen tradisjon vi har en gang i året. Vi har også julebord, sommerfest og andre hyggelige hendelser

Innesko og skiftetøy

Barna skal bruke tøfler/innesko når de er innendørs. De skal også ha rent skiftetøy liggende på sin garderobeplass og det er viktig at barna har utetøy som er tilpasset årstiden. Alt tøy må merkes! 

Jeg er en god kamerat

Det blir knyttet mange vennskap på skolen. Det er god anledning til å dyrke godt vennskap videre i SFO-tiden. Vi forsøker å tilrettelegge samvær og lek slik at det kommer alle til gode. Vi vil gjøre vårt til at alle ungene kan være gode lekekamerater. 

Komme og gå

På slutten av skoledagen blir barna ropt opp og krysset inn av de voksne på SFO. På denne måten blir barna registrert. Dersom barna skal ha fri fra SFO, være med andre hjem eller gå hjem selv, skal de ha skriftlig beskjed hjemmefra. Muntlige beskjeder gjennom barna godtas ikke. Vår klare holdning er at barna ikke skal ha den type ansvar. Mail-beskjeder tas imot! 

Måltider

Vi setter av tid til å spise hver dag ca. kl 13:45-14:30. Da får barna mat på SFO-kafeen. Det varierer mellom brødmat, kornblandinger og varmmat. Menyen ligger på hjemmesiden, slik at foreldre kan ha oversikt i forhold til allergi etc. På skolefri dager må barna ha med en matpakke og drikkeflaske. Dersom vi skal på tur og barna trenger tursekk med ekstra matpakke og drikke, vil det sendes ut beskjed om dette. 

Natur

Vi har fine omgivelser rundt skolen, og vi ønsker å bruke nærmiljøet aktivt både i skole- og SFO-tiden. Vi arrangerer faste turgrupper til "Multihuset" høst og vår. 

Opplevelser og opprydding:Barna skal ha gode opplevelser i tiden de er på SFO. Samtidig ønsker vi at barna skal lære å rydde opp etter opplevelsene også. Vi håper at vår flotte skole og fine lokaler, gjør at både barna og voksne ønsker å holde det ryddig og fint rundt seg. 

Rollefigurer

Alle som omgås barn skal være trygge rollefigurer. Vi må alltid tenke på hvordan vi oppfører oss og snakker i omgang med barn. SFO-ansatte er bevisste på dette.

Tankevirksomhet og filosofi

For at barn skal lærer sosial kompetanse, er det viktig at alle voksne er med å roser og korrigerer barna. SFO er en arena hvor voksne kan hjelpe barn til å reflektere over seg selv, sin væremåte og deres forhold til andre mennesker. 

Uteliv

På Vettre skole har vi nydelige utearealer, som vi ønsker at barna skal benytte ofte i løpet av dagen. Barna har ikke lov å gå utenfor skolens område. 

Viktig regel

Enhver endring som gjelder barnet og avtaler med SFO skal skje skriftlig! Vi mottar gjerne e-post på: vettre.sfo@asker.kommune.no om beskjeder/endringer etc. Eposten er lest og notert når dere mottar en "Mottatt" i svar. 

Ytringsfrihet

Åpenhet, ærlighet og ytringsfrihet er en selvfølge for både barn og voksne. Vi satser på en åpen og ærlig dialog. Vi legger også vekt på å være høflige mot hverandre. Konstruktiv kritikk tar vi gjerne imot. Det er blant annet på denne måten vi utvikler oss og blir bedre. 
Ønsker: Både barn og foresatte må gjerne komme med ønsker om aktiviteter og leker som kan passe på SFO. Noen ganger kan vi oppfølge ønskene! 

Åpningstider

Vi åpner kl 07:30. Da holder vi oss i ”aktivitets-verkstedet” og på SFO-kjøkkenet. Morgenstunden skal oppleves som en god og trygg start på dagen. Når undervisningen begynner, går ungene til sine trinn-baser. SFO åpner igjen etter skoledagens siste time, og barna møtes av sine assistenter. SFO stenger kl 17:00. Da skal barn være hentet og ute av skolebygget.

Vettre SFO holder åpent 1. august – skolestart, høstferien, vinterferien, skolens planleggingsdager og siste uken i juni måned. Egen påmelding sendes ut før disse periodene.
I skolens jule- og påskeferie, samt hele juli måned er SFO stengt.