Vollen skole
Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Vollen ungdomsskoles ambisjon er å legge grunnen for livslang læring.
Skolen har lyse, vakre og gode læringsrom - topp moderne utstyrt med datateknologi og innredninger for variert undervisning og læring. Beliggenheten er unik med stort idrettsanlegg og i et vakkert friluftsområde rett i Kystkulturløypa.

Våre elever skal lære seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, men kunnskap handler også mye om læreprosessen. Vi vet at alle elever lærer på ulik måte. Så vi utformer skolens undervisningsarbeid deretter, med fleksible løsninger både for det fysiske og det sosiale miljøet. Det er mange spennende prosjekter på skolen som vi håper vil bidra til nye og fruktbare veier  i læringsarbeidet.

Kontakt

Telefon

66 75 41 00

Faks

66 75 41 14

E-post

Vollen.ungdomsskole@asker.kommune.no

Besøksadresse

Håkavikveien 45
1390 Vollen