Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skolekretser

Asker kommune har ikke et felles regelverk før skoleåret 2020/2021. Du må derfor foreløpig forholde deg til tekst fra din tidligere kommune.

Dette gjelder for tidligere Asker

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret.

Inntaksområder for barneskolene

Inntaksområder for ungdomsskolene

Ungdomsskolesoner med tilhørende barneskolekretser:

  • Borgen-sonen: Hagaløkka, Rønningen og Vardåsen
  • Hovedgården-sonen: Heggedal, Solberg og del av Blakstad
  • Landøya-sonen: Mellom-Nes og Nesøya
  • Risenga-sonen: Bondi og Vettre
  • Solvang-sonen: Drengsrud og Jansløkka
  • Torstad-sonen: Billingstad, Hofstad og Hvalstad
  • Vollen-sonen: Arnestad og del av Blakstad

Dette gjelder for tidligere Røyken

Finn din nærskole

Her kan du finne din bolig og hvilken skole du tilhører i henhold til nærskoleprinsippet i Opplæringsloven.

Merk: Hallenskog har Midtbygda barneskole og Røyken ungdomsskole som sin nærmiljøskole, ikke Vestbygda og Spikkestad slik det framkommer av kartsiden.

Slik bruker du kartsiden:

1. Gå til kart
2. Skriv adressen din (skill navn og tall) og søk
3. Klikk på ditt hus på kartet
4. Klikk på adresser
5. Klikk på kretser og barneskolenavnet vil komme opp under.