Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skolekretser

Asker kommune har ikke et felles regelverk før skoleåret 2020/2021.

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret.

Inntaksområder for barneskolene

Inntaksområder for ungdomsskolene