Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret.

Inntaksområder for barneskolene

Inntaksområder for ungdomsskolene

Ungdomsskolesoner med tilhørende barneskolekretser:

  • Borgen-sonen: Hagaløkka, Rønningen og Vardåsen
  • Hovedgården-sonenHeggedal, Solberg og del av Blakstad
  • Landøya-sonen: Mellom-Nes og Nesøya
  • Risenga-sonen: Bondi og Vettre
  • Solvang-sonen: Drengsrud og Jansløkka
  • Torstad-sonen: Billingstad, Hofstad og Hvalstad
  • Vollen-sonen: Arnestad og del av Blakstad