Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.
Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 55 00
Telefon spesialavdelingen
66 71 55 19 /4 04 48 76 9
E-post
Besøksadresse
Håkavikveien 49
1390 Vollen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde av skolen

Arnestad skole er Askers største barneskole. Skolen har en egen spesialavdeling. Arnestad ligger i Vollen i nærheten av sjø, kystkultursti, skog, dammer og kulturlandskap.

Nøkkeltall

Oversikt over tall og resultater fra Arnestad skole finner du i Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Nina Eylertsen

Rektor

Signe Langballe Myskja

Avdelingsleder 1.-4. trinn

Cecilie Bjørnstad

Avdelingsleder 5. - 7. trinn

Anne Marit Lia

SFO-leder

Beate Løvås Solem

Avdelingsleder spesialavdeling