Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 76 55 00
Telefon spesialavdelingen
66 76 55 19
E-post
Besøksadresse
Håkavikveien 49
1390 Vollen
Vis i kart
Bilde av skolen

Arnestad skole er Askers største barneskole. Skolen har en egen spesialavdeling. Arnestad ligger i Vollen i nærheten av sjø, kystkultursti, skog, dammer og kulturlandskap.

Nøkkeltall

Oversikt over tall og resultater fra Arnestad skole finner du på Skoleporten.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Nina Eylertsen

Rektor

Heidi Ugstad Steinrem

Mellomleder 1.-4. trinn

Guro Bendigtsen Sigurdsen

Mellomleder 5.-7. trinn og spesialavdelingen

Anne Marit Lia

SFO-leder

Beate Løvås Solem

Avdelingsleder spesialavdeling