Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 76 51 00
Telefon spesialavdelingen
66 71 55 19 / 404 48 769
E-post
Besøksadresse
Håkavikveien 49
1390 Vollen
Vis i kart
Bilde av skolen

Arnestad skole er Askers største barneskole. Skolen har en egen spesialavdeling. Arnestad ligger i Vollen i nærheten av sjø, kystkultursti, skog, dammer og kulturlandskap.

Nøkkeltall

Oversikt over tall og resultater fra Arnestad skole finner du i Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

Hjemmeside

Her finner dere Arnestad skole sin hjemmeside

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Nina Eylertsen

Rektor

Signe Langballe Myskja.

Avdelingsleder 1.-4. trinn

Guro Bendigtsen Sigurdsen

Avdelingsleder 5.-7. trinn

Anne Marit Lia

SFO-leder
Tlf: 66 71 55 02

Beate Løvås Solem

Avdelingsleder spesialavdeling