Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Til foresatte 1. trinn  august 2020 Arnestad skole

Da skolen nå er stengt fram til 26. mars grunnet koronasituasjonen, må det planlagte foreldremøte 18. mars kl. 18:00 bli flyttet. Ny dato er satt til onsdag 29. april kl. 18:00.
Eventuelle endringer vil bli annonsert på skolens nettside. Ta kontakt med skolen dersom det er spørsmål.

Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 76 55 00
Telefon spesialavdelingen
66 76 55 19
E-post
Besøksadresse
Håkavikveien 49
1390 Vollen
Vis i kart
Bilde av skolen

Arnestad skole er Askers største barneskole. Skolen har en egen spesialavdeling. Arnestad ligger i Vollen i nærheten av sjø, kystkultursti, skog, dammer og kulturlandskap.

Nøkkeltall

Oversikt over tall og resultater fra Arnestad skole finner du på Skoleporten.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Nina Eylertsen

Rektor

Monica Havn

Mellomleder 1.-4. trinn

Guri Bendigtsen Sigurdsen

Mellomleder 5.-7. trinn og spesialavdelingen

Anne Marit Lia

SFO-leder

Ingrun Marie Karlengen Mønnich

Avdelingsleder spesialavdeling