Om Bondi skole

Bondi skole er en barneskole som utmerker seg ved å være en moderne skole med lyse baser/klasserom og gode arbeidsforhold for elever og ansatte. Den "nye" Bondi skole ble ferdigbygget i 2011. Vi er en sentrumsnær skole i gangavstand til Asker sentrum, Asker stasjon og idrettsanleggene på Risenga. Bondi skole har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi er en  PALS-skole, og har vært det siden 2011. Vi har høye forventninger til ansatte, elever og foreldre om at alle skal oppleve å bli sett og bemerket for de styrker man besitter. Skolen har fokus på god faglig læring, trivsel, sosial tilhørighet og trygghet.

Bondi skole sin visjon er "et godt sted å være og et godt sted å lære".