Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 75 45 00
Faks
66 75 45 09
E-post
Besøksadresse
Vardefaret 4
1388 Borgen
Vis i kart
Bilde av skolen

Borgen ungdomsskole er en ny og moderne skole som ligger i gangavstand til Asker sentrum. Skolen har 350 elever og 50 ansatte. Borgen ungdomsskole mottar elever fra Vardåsen, Hagaløkka, Rønningen og Drengsrud barneskoler. I tillegg har er det egen velkomstklasse for elever som nylig har kommet til Norge. 

MOT-skole

Borgen ungdomsskole er en MOT-skole: Det betyr at skolen systematisk jobber med å skape robuste ungdommer og et trygt oppvekstmiljø. Elevene ved skolen har jevnlige MOT-økter der de tar opp ulike temaer og jobber med oppgaver som skal styrke dem i å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot i hverdagen. Det er tre MOT-lærere ved skolen som leder disse timene.

Allmøter

Allmøtene på skolen er gode sosiale og faglige møteplasser. 2-3 ganger i semesteret samles alle og viser fram faglige prosjekter og kulturelle innslag. Ved allsangen til slutt løfter taket seg! Allmøtene ledes av elevrådet og ved hvert allmøte trekkes noen fram som har utmerket seg. Skolen har også jevnlige miljøkampanjer der vinnerne blir annonsert på allmøtet.

Mentorordning

Ved Borgen har vi mentorordning. Rundt tjue 10. trinnselever bidrar første halvår har til en god faglig og sosial oppstart for 8. trinn. Det kan være ulike aktiviteter som turneringer, dansekurs, kunstverksted - de har også bistått med leksehjelp etter skoletid.  

Sonesamarbeid

Sonesamarbeidet i Borgen-sonen videreutvikles stadig, og fokus er helhetlig tilbud fra 0-18 år og gode overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Rektorene i sonen har jevnlige møter, og lærerne møter hverandre på tvers av skoleslag noen ganger i året.

Informasjon til hjemmene

Informasjon til foreldre og elever kommer i et eget oppstartshefte, dette ligger og på vår digitale læringsplattform, Vigilo.

Tall og resultater

På Skoleporten finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Therese Fløtre

Rektor
Tlf: 66 75 45 02

Renate Aalmo

Assisterende rektor
Tlf: 66 75 45 04
Mob: 957 32 283

Per Kristian Bøe

Rådgiver
Tlf: 66 75 45 06

Ragnvald Kjuus

Sosialpedagogisk rådgiver
Tlf: 66 75 45 14

Kari Søvik

Sekretær
Tlf: 66 75 45 00

Hege Heieren

Sekretær
Tlf: 66 75 45 01