Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Drengsrud skole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 27 00
E-post
Besøksadresse
Gamle Drammensvei 318
1383 Asker
Vis i kart
Drengsrud skole

Drengsrud er en barneskole med SFO. Vi holder til i sentrale omgivelser med nærhet til skog, mark og vann. Vår visjon er å være en inkluderende skole med blikk for den enkelte.

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Drengsrud skole har som mål å være en lærende organisasjon som kontinuerlig retter fokus på egen utvikling og forbedring. Vi arbeider systematisk med å bygge et fellesskap hvor barn og voksne utvikler seg i et inkluderende og trygt læringsmiljø.

Realfag

Drengsrud skole ble høsten 2016 med i Asker kommunes teknologi- og realfagssatsing. Vi har fokus på en systematisk og helhetlig realfagsundervisning der elevene lærer gjennom en utforskende tilnærming som bidrar til nysgjerrighet og mestring.

Digital læring

Barn i dag vokser opp i en digital verden. Vi har fokus på å øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter slik at de er godt forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv.

Trygt og godt læringsmiljø

Drengsrud skole har vært en Pals-skole siden 2015. Gjennom Pals (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) har vi fokus på å utvikle positiv atferd og samhandling. Målet er å skape et godt læringsmiljø der elever trives, føler seg trygge og har gode arbeids- og utviklingsmuligheter.

Skolekor for 4.-7. trinn

Elever på 4.-7. trinn inviteres til å delta i skolens elevkor. Koret øver en gang i uken og opptrer på felles arrangement på skolen som for eksempel «Skolen synger», 17. mai og ved andre høytider.

SFO

Skolefritidsordningen på Drengsrud skole er et tilbud for elever på 1. til 4. trinn. Her kan barna leke og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid

Morgen-SFO er i 1. etasje på Hestehoven (gult bygg i nedre skolegård) fra 07.30-08.30. Alle barna er ute og leker fra ca. kl. 8.00, og frem til skolen starter.
På ettermiddagen er SFO delt inn i baser som holder til i samme lokaler elevene har klasserommene sine:

 • 1. trinn holder til i klasserommene i tilknytning til vestibylen i hovedbygningen (inngang A). Telefon 66 71 27 11.
 • 2. trinn holder til på Hestehoven. Telefon 66 71 27 12.
 • 3. trinn holder til i klasserommene ved inngang B i hovedbygget. Telefon 66 71 27 15.
 • 4. trinn holder til på Regnbuen. Telefon 66 71 27 21.

Innhold

SFO har fokus på trygghet, omsorg, gode relasjoner, mestring og glede. SFO støtter opp under skolens undervisning og fremmer det enkelte barnets utvikling sosialt og faglig. Barnas valg og medvirkning står i fokus. Vi fokuserer ellers på:

 • Sunn livsstil
 • Kultur og kreativitet
 • Sosial kompetanse
 • Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

 • Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
 • SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
 • Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
 • SFO er en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varm mat to ganger i uken, og brødskiver og knekkebrød de andre dagene.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

 

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Siri K. Bøe

Rektor
Tlf: 66 71 27 17

Thomas Rolland

Undervisningsinspektør for 5.-7. trinn
Tlf: 66 71 27 18

Katinka Thorkildsen

Undervisningsinspektør for 1.-4. trinn
Tlf: 66 71 27 19

Katinka Thorkildsen

SFO-leder
Tlf: 66 71 27 19

Nina Holmberg

Merkantil
Tlf: 66 71 27 00

SFO

1. trinn: 66 71 27 11

2. trinn: 66 71 27 12

3. trinn: 66 71 27 15

4.trinn: 66 71 27 21