Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Heggedal skole

Kontaktinfo

Telefon
66 76 88 00
E-post
Besøksadresse
Skoleveien 64
1389 Heggedal
Vis i kart
Heggedal skole

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Heggedal skole er en skole i vekst og har nå ca. 440 elever. Skolen er bygget for å romme tre klasser på hvert trinn med grupperom og spesialrom, bibliotek og auditorium. Vi disponerer også en fantastisk flerbrukshall som brukes av skole og SFO hver eneste dag.

Vår visjon er "Læring og vennskap hånd i hånd".

Dette er våre satsingsområder:

  • Vi jobber aktivt med å skape et inkluderende og trygt og godt læringsmiljø.
  • Heggedal skole har stort fokus på tidlig innsats. Vi jobber målrettet med leseopplæring og opplæring innen realfag.

SFO

Skolefritidsordningen på Heggedal skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO er i 1. etasje er i A-bygget (det gule huset) fra 07.30-08.30. Alle barna er ute og leker fra kl. 8.15 til skolen starter.]

Ettermiddags-SFO holder til i A-bygget og i skolebygget, og er delt inn i baser som holder til i forskjellige lokaler/etasjer:

  • Base 1 holder til på 1-trinnsbasen, skolebygget. Tlf. 66768891
  • Base 2 holder til på 2-trinnsbasen, skolebygget Tlf. 66768892
  • Base 3 holder til i A-bygget. Tlf. 66768893
  • Base 4 holder til i A-bygget. Tlf. 66768894

Innhold

• Sunn livsstil
• Kultur og kreativitet
• Sosial kompetanse
• Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

• Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
• SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
• Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
• SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

• SFO skal tilby læring og nysgjerrighet rundt sunn og god mat.
• SFO skal tilby et godt og sunt måltid pr dag.
• Tilrettelegge for at rammene rundt mat også omhandler gode opplevelser i samspill med andre medelever.

Tall og resultater

Skoleporten finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Bjørn Torgersen

Rektor

Solveig K. Holm

Undervisningsinspektør

Marianne W. Grønbeck

Undervisningsinspektør

Dag Krabbe

SFO-leder

Anette Bankerød

Sekretær

Telefoner til SFO-basene

  • Base 1 holder til på 1-trinnsbasen, skolebygget. Tlf: 66768891
  • Base 2 holder til på 2-trinnsbasen, skolebygget. Tlf: 66768892
  • Base 3 holder til i A-bygget. Tlf: 66768893
  • Base 4 holder til i A-bygget. Tlf: 66768894