Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Hofstad skole

Kontaktinfo

Telefon
66 77 54 20
E-post
Besøksadresse
Hofstadgata 14
1384 Asker
Vis i kart
Hofstad skole

Hofstad skole ble bygget i 1962, og er en barneskole som ligger i trygge og rolige omgivelser mellom Høn og Vakås i Asker. Skolen har nærhet til fantastiske naturområder som Hvalstrand, Holmenskjæret, Grønlia, Bjørndalen og Leikarvollen.

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

På Hofstad skole jobber vi aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø. 

I tillegg ønsker vi å inspirere elevene våre til å tenke nytt og fremtidsrettet. Skolen har derfor et stort fokus på digital læring undervisningen.

Digital læring

"Digital læring i askerskolen" er et pedagogisk prosjekt som skal øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter. Slik blir de forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv. Alle elevene på Hofstad skole har tilgang til en egen Chromebook.

Inkluderende og trygt læringsmiljø

Hofstad skole ble PALS-skole høsten 2017. PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.

Hofstad skole deltar også i Trivselslederprogrammet. På trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive og inkluderende. Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Konseptet Aktiv TL-undervisning kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen.

Besteforeldre i skolen

Besteforeldre i skolen er et forebyggende tiltak som skal skape en trygg og mobbefri skolehverdag for alle elever på Hofstad skole. Frivillige besteforeldre fungerer som trygge, ekstra voksenpersoner ute i friminuttene. De låner velvillig ut en hjelpende hånd, og snakker og leker med elevene. 

SFO

Skolefritidsordningen på Hofstad skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn.

Morgen-SFO er på 1.trinnsbasen fra kl. 7.30-8.30. Vi har stikkball i gymsalen fra 8.00-8.30

Ettermiddags-SFO holder til i paviljongene:
Base 1 holder til i den innerste delen, mens base 2-4 er i den største delen.

Kontaktinfo

• Base 1: 95197229
• Base 2: 95194683
• Base 3: 95195943
• SFO leder: 99463621

Innhold

• Sunn livsstil
• Kultur og kreativitet
• Sosial kompetanse
• Idrett og Friluftsliv, barn i bevegelse

Målsettinger

• Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
• SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
• Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
• SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

Vi serverer et enkelt måltid hver dag i SFO-tiden.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

 

 

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Anne Margrethe Wettre

Rektor

Birte Slyngstadli

Inspektør

Margrethe Hoff

SFO-leder

Nina Rebne

Sekretær

SFO-basene

Tlf: Base 1: 66 77 54 29/951 97 229
Tlf: Base 2: 66 77 54 28/951 94 683
Tlf: Base 3: 66 77 54 49/951 95 943