FAU ved Hofstad skole

Mandat og sammensetning

FAU-styret har følgende myndighet og mandat:

  • Være med å skape et godt læringsmiljø for elevene.
  • Arbeide for å skape godt samhold mellom skole og hjem, herunder ta opp og fremme fellesinteresser fra foreldrene.
  • Økonomiansvarlig for FAUs inntekter og utgifter.
  • Samarbeid mellom foreldre og skolens ledelse om klassetrinnsoppgavene, og legge til rette for at de gjennomføres.

FAU består av en foreldrerepresentant fra hvert trinn. Liste over representantene for de enkelte trinn, finnes på itslearning.

Les mer om medvirkning og samarbeid.