Tidspunkter for start og slutt av skoledagen ved Hofstad skole

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Mandag

8.30 – 13.05

8.30 – 13.35

8.30 – 13.35

8.30 – 14.15

8.30 – 14.45

8.30 – 14.45

8.30 – 14.45

Tirsdag

8.30 – 12.35

8.30 – 12.35

8.30 – 12.35

8.30 – 12.35

8.30 – 12.35

8.30 – 12.35

8.30 – 12.35

Onsdag

8.30 – 13.35

8.30 – 13.35

8.30 – 13.35

8.30 – 14.15

8.30 – 14.45

8.30 – 14.45

8.30 – 14.45

Torsdag

8.30 – 13.35

8.30 – 13.05

8.30 – 13.05

8.30 – 13.35

8.30 – 14.15

8.30 – 14.45

8.30 – 14.45

Fredag

8.30 – 12.00

8.30 – 13.05

8.30 – 13.05

8.30 – 13.35

8.30 – 14.15

8.30 – 13.35

8.30 – 13.35