Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.
Hovedgården skole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 59 00
E-post
Besøksadresse
Heggedalsbakken 11
1389 Heggedal
Postadresse
Store pakker sendes til besøksadresse, små pakker og magasiner til postboks 54, 1380 Heggedal. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst i blått felt).
Vis i kart
Hovedgården skole

Hovedgården ungdomsskole har visjonen «en arena for mestring, kompetanse for morgendagen». Eleven er alltid i fokus og personalet følger tett opp den enkelte. Vi arbeider i klasse, på tvers av klasser og på tvers av trinn. Det skaper et godt og trygt miljø. Skolen er med i et pilotprosjekt der PALS for ungdomsskolen utarbeides.

Skolen er fire paralleller med 260 elever og 38 ansatte. Vi ligger midt i Heggedal, sentrumsnært og naturskjønt.

Kantina og aktiviteter i friminuttene skaper god trivsel på skolen

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Inga-May Grimsrud

Rektor

Hanne Hellevik

Avdelingsleder

Ingeborg Gude

Avdelingsleder

Eirik Andersen

Rådgiver

Bendik Herwell

Trinnleder 8. trinn

Tonje Asmyhr

Trinnleder 9. trinn

Kari Viken

Trinnleder 10. trinn

Marit Munthe-Kaas

Merkantil