Hovedgården skole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 59 00
E-post
Besøksadresse
Heggedalsbakken 11
1389 Heggedal
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Hovedgården skole

Hovedgården ungdomsskole har visjonen «en arena for mestring, kompetanse for morgendagen». Eleven er alltid i fokus og personalet følger tett opp den enkelte. Vi arbeider i klasse, på tvers av klasser og på tvers av trinn. Det skaper et godt og trygt miljø. Skolen er med i et pilotprosjekt der PALS for ungdomsskolen utarbeides.

Skolen er fire paralleller med 260 elever og 38 ansatte. Vi ligger midt i Heggedal, sentrumsnært og naturskjønt.

Kantina og aktiviteter i friminuttene skaper god trivsel på skolen

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Inga-May Grimsrud

Rektor
Tlf: 66 71 59 01
Mob: 412 76 041

Hanne Hellevik

Avdelingsleder
Tlf: 66 71 59 03

Ingeborg Gude

Avdelingsleder
Tlf: 66 71 59 02

Eirik Andersen

Rådgiver
Tlf: 66 71 59 04

Bendik Herwell

Trinnleder 8. trinn
Tlf: 66 71 59 08

Tonje Asmyhr

Trinnleder 9. trinn
Tlf: 66 71 59 09

Kari Viken

Trinnleder 10. trinn
Tlf: 66 71 59 10