Hva er mobbing?

Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø på skolen - fritt for mobbing.

Mobbing er gjentatt negativ eller "ondsinnet" atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.

Det er en negativ eller ondsinnet atferd når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte, både fysisk og psykisk. Mobbingen kan være både åpen og skjult.

Eksempler på mobbing

 • Blikk, minespill/grimaser, sukking, hvisking, taushet, ryktespredning, baksnakking, manipulering av vennskapsforhold, utfrysing, sosial isolering, nedsettende, ubehagelige ord, trusler, hån, skubbing, dytting, slåing, sparking mm.
 • Digitalt
  SMS: Stygge meldinger eller ingen meldinger
  Internett: Stygge e-poster, ingen e-poster, negativ omtale på sosiale medier, baksnakking, ryktespredning mm.
 • Diskriminering
  Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller plaget, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, tro, hudfarge, mm.
  Rasisme - diskriminering på grunnlag av hudfarge eller landstilhørighet.

Vold

Vold er handlinger som skader, smerter, skremmer eller krenker andre mennesker. Det dreier seg om å slå, true, ydmyke eller sjikanere andre.

 • Fysisk vold - f.eks. dytting, slåing, holde noen nede, klyping, biting, kloring, spytting, sparking, risting, kvelertak
 • Psykisk vold - f.eks. trusler, utestengning, mobbing, latterliggjøring, ydmykelser, forsøk på å få andre til å føle seg mindre verdt
 • Materiell vold f.eks.: ødelegge ting for at andre skal bli så redde at de gir seg.