Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.
Hyggen barneskole

Kontaktinfo

Telefon
40 90 39 14
SFO
90 84 90 46
E-post
Besøksadresse
Bakkekroken 8 - 12
3442 Hyggen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Hyggen barneskole

Skolen ligger i idylliske Hyggen plassert på en høyde med vakker utsikt mot Drammensfjorden. Vi er en liten barneskole med ca. 130 elever. Skolen har et fantastisk uteområde med skog, terreng, fjell, kunstgressbane, egen klatrepark og sykkelløype.

Skolens fokusområder

Vi jobber kontinuerlig med å skape et inkluderende og godt læringsmiljø for alle. Hyggen skole har et aktivt  og engasjert elevråd der elevenes stemme kommer tydelig fram. Vi legger til rette for felles aktiviteter og samarbeid på tvers av klasser og alder.

Digital opplæring skal fremme elevenes læring og utvikling. Målet er at elevene skal oppleve læringsarbeidet som variert, tilpasset og motiverende. Alle elevene på skolen har sin egen Chromebook. I tillegg har vi et godt utvalg av  utstyr som brukes til koding og programmering.

Her finner du Hyggen skole sin hjemmeside 

Nøkkelinformasjon

Skolefakta finner du her på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

 

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Skolens kontaktinformasjon

Marit Njøsen Moe

Rektor

Jørgen Ekeberg Larsen

Avdelingsleder skole og SFO

Hilde Morberg

Merkantil