Satsingsområder Jansløkka skole

  • Utvikle barn og unges tro på seg selv
  • Søke etter elevenes talenter og utvikle disse
  • Stimulere lærernes evne til å motivere elevene
  • Sørge for at elevene får god faglig kunnskap
  • Gjennomføre undervisningsopplegg som øker elevens nysgjerrighet, lyst til nytenking og eksperimentering
  • Utvikle elvenes evne til å samarbeide med andre
  • Forbedre klassemiljøet ved å arbeide med orden, disiplin og konfliktløsing
  • Utvikle mangfoldet i undervisningsoppleggene
  • Stimulere foreldre til medvirkning i hele skolens virksomhet