Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Landøya ungdomsskole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 24 00
E-post
Besøksadresse
Landøyveien 16,
1394 Nesbru
Vis i kart
Landøya ungdomsskole

Landøya skole har Askers nyeste skolebygg som ble tatt i bruk høsten 2018. Ungdomsskolen ligger i fine omgivelser og i nær tilknytning til sjøen.

Landøya mottar elever fra Mellom-Nes skole og Nesøya skole, og sammen danner vi Landøya-sonen. Skolen satser stort på å utvikle kreativitet, tverrfaglighet og inkludering, noe som også kommer til syne i skolens verdier «Innovasjon - Fellesskap – Læringsglede». 

Satsingsområder

FNs bærekraftsmål

I forbindelse med kommunesammenslåingen vil den nye kommunen tuftes på FNs bærekraftmål. Landøya er en av flere skoler i kommunen som er pilot for prosjektet. Vi gjennomfører blant annet et undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål.

Teknologi og realfag

Google er skolens pedagogiske verktøy og med nytt, teknologirikt skolebygg har vi fantastiske muligheter for digital læring. Vi ønsker å inspirere elevene våre til å tenke nytt og fremtidsrettet – skolen har derfor et stort fokus på både teknologi og realfag i undervisningen. Dette gjenspeiles i våre valgfag, hvor elevene blant annet kan velge mellom programmering, teknologi i praksis og Lego League.

Vi er med også med i Lektor2-programmet, hvor fagpersoner fra arbeidslivet involveres i realfagsundervisningen. Ordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret. Skolen er mobilfri.

Kafé Landøya

På Landøya driftes kantinen/kafeen, idrettsarrangementer og kulturaktiviteter av elevene. Dette ansvaret rullerer mellom klassene på 9. og 10.trinn. Klassene vil i perioder på fire uker ha ansvar for innkjøp, produksjon og salg av mat, samt skolens kultur- og idrettstilbud i storefri. I perioden arbeider elevene med kompetansemål fra læreplanen. Undervisningen er knyttet opp mot de overordnede temaene: bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og livsmestring og folkehelse.

Inkludering

Skolen jobber kontinuerlig med å se hvert enkelt barn. I den forbindelse har vi søkt om å bli sertifisert som dysleksivennlig skole fra og med våren 2020. Spesialundervisningen foregår stort sett inne i klassene ved hjelp av vår tolærerordning. I tillegg har skolen en alternativ læringsarena hvor elever som trenger ekstra støtte kan få dette.

Våre aktiviteter

Landøya ønsker å skape arenaer hvor barn kan møtes på tvers av kultur, interesser og sosial status. Skolen er en flerbruksskole og vi tilbyr aktiviteter før, under og etter skolen i samarbeid med kulturskolen og andre aktører.

Afterschool

Mandag, onsdag og torsdag fra skoleslutt og frem til kl.16.00 tilbyr skolen et bredt utvalg av aktiviteter som for eksempel bordtennis, sjakk, keramikk, band, jamsession, musikkproduksjon, film/foto, animasjon, basketball/trening, biljard og air hockey .

Studieverksted

Mandag etter skoletid og onsdager fra kl 08.00-9.00 tilbys studieverksted for elevene. Elevene kan da jobbe med lekser og/eller fordype seg i fag. Det vil være lærere tilknyttet ulike fagseksjoner tilgjengelig for å hjelpe elevene.

Morgentrening

Skolen har morgentrening hver dag fra 08.00-08.45 Det vil være lærere tilstede for å organisere treningen for interesserte elever. Skolen har eget styrketreningsrom med blant annet eget Tufteapparat.

Kulturskoletilbud

Skolen samarbeider med kulturskolen og låner lærere fra kulturskolen til samarbeid om valgfaget sal og scene. Kulturskolen tilbyr undervisning i skolens lokaler etter skoletid i animasjon, gitar og piano.

Tall og resultater

På Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

 

 

 

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Øvrig kontaktinformasjon

Mona Pünther

Rektor
Tlf: 66 71 24 01
Mob: 470 57 916

Magnus Seim-Monsen

Undervisningsinspektør
Tlf: 66 71 24 03

Tina Bjørnstad Engum

Undervisningsinspektør
Tlf: 66 71 24 02

Birthe E. Skaara

Rådgiver
Tlf: 66 71 24 06

Toril Stien

Sekretær
Tlf: 66 71 24 00