Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.
Mellom-Nes barneskole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 56 70
E-post
Besøksadresse
Breivikveien 25
1394 Nesbru
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Mellom-Nes barneskole

Mellom-Nes barneskole ligger i et trygt boligområde på Nesbru, med nærhet til sjøen.

På Mellom-Nes skole arbeider vi hver dag for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø, der de opplever mestring og er motivert for læring. Skolen jobber målrettet med gode læringsstrategier, dybdelæring, digitale læringsmuligheter og lese- og skriveopplæring. Skolens verdiord er lærelyst, raushet og mestring.

Skolens historie

Les om skolens historie på Askerbibliotekenes nettsider.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

SFO Mellom-Nes skole

Skolefritidsordningen på Mellom-Nes skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på morsomme...

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Kirsti Grana Winsvold

Rektor

Helga Nummedal

Avdelingsleder 1.-4. trinn

Gunnar Bergersen

Avdelingsleder 5.-7. trinn

Hege Friling

Avdelingsleder SFO

Martine Fyrileiv

konsulent

SFO

Tlf: 66 71 56 74