Om Mellom-Nes skole

Mellom-Nes barneskole ligger på Nesbru midt mellom Nesøya og Landøya cirka 300 meter fra sjøen. Skolen ble bygget i 1970 og utvidet og rehabilitert i 1995.  Navnet ”Mellom-Nes skole” fikk skolen etter gården som opprinnelig eide jorden skolen er bygget på.

Rundt oss har vi et etablert villastrøk hvor det fremdeles er et friområde og noen skogholt som ikke er bebygget. I tillegg til strandområdene, blir disse flittig brukt når elevene har utedager/ -timer. 

Mellom-Nes skole tilhører Landøya skolesone og sogner til Landøya ungdomsskole sammen med Nesøya skole.