Midbygda barneskole

Kontaktinfo

Telefon
31 29 35 00
SFO (etter kl. 12.30)
1.trinn: 468 94 336  2.trinn: 992 49 775      3./4.trinn: 959 04 862
E-post
Besøksadresse
Vangsfjellveien 1
3440 Røyken
Vis i kart
Midbygda barneskole

Skolen ligger ved Spikkestadveien, mellom Røyken sentrum og Røyken rådhus. Skolen har et stort uteområde som innbyr til lek og spill ; stor skateramp, kunstgressbane, ballbinge, flotte klatretrær, turnapparater, sandkasse m.m.

Ved Midtbygda skole holder også kommunens velkomstklasse til. Velkomstklassen er et tilbud for elever på 1.-7. trinn som kommer til Røyken og ikke har noe skolegang fra norsk skole og ikke snakker norsk.

Nøkkelinformasjon

Skolefakta finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

Skolens visjon

«Ingen utenfor»

Midtbygda skoles ansatte skal ha en åpen og inkluderende holdning til hver enkelt elev. Vi arbeider for et godt læringsmiljø for alle våre elever.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Ledelse og avdelinger

Torunn Skard Almaas

Rektor
Tlf: 31 29 35 01
Mob: 91 79 89 16

Foline Geertje Ophaug

Avdelingsleder
Tlf: 31 29 35 02
Mob: 99 61 72 59

Line Hordvin

Avdelingsleder
Tlf: 31 29 35 06
Mob: 92 06 37 02

Ane Fretheim

Leder SFO
Tlf: 31 29 35 30
Mob: 99 72 99 79

Elisabeth van Goor

Leder velkomstklassen
Mob: 41 59 76 99

Anne Samuelsen

Skolekonsulent
Tlf: 31 29 35 00
Mob: 40 91 25 10