Midbygda barneskole

Kontaktinfo

Telefon
31 29 35 00/409 12 510
SFO (etter kl. 12.30)
1.trinn: 959 04 869  2.trinn: 468 94 336      3./4.trinn: 992 49 775
E-post
Besøksadresse
Vangsfjellveien 1
3440 Røyken
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Midbygda barneskole

Skolen ligger ved Spikkestadveien, mellom Røyken sentrum og Røyken rådhus. Skolen har et stort uteområde som innbyr til lek og spill ; stor skateramp, kunstgressbane, ballbinge, flotte klatretrær, turnapparater, sandkasse m.m.

Ved Midtbygda skole holder også kommunens velkomstklasse til. Velkomstklassen er et tilbud for elever på 1.-7. trinn som kommer til Røyken og ikke har noe skolegang fra norsk skole og ikke snakker norsk.

Nøkkelinformasjon

Skolefakta finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

Skolens visjon

«Ingen utenfor»

Midtbygda skoles ansatte skal ha en åpen og inkluderende holdning til hver enkelt elev. Vi arbeider for et godt læringsmiljø for alle våre elever.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Ledelse og avdelinger

Torunn Skard Almaas

Rektor
Tlf: 31 29 35 01
Mob: 91 79 89 16

Foline Geertje Ophaug

Avdelingsleder
Tlf: 31 29 35 02
Mob: 99 61 72 59

Nina Bergseth Jacobsen

Avdelingsleder
Mob: 99 49 22 89

Ane Fretheim

Leder SFO
Tlf: 31 29 35 30
Mob: 99 72 99 79

Elisabeth van Goor

Leder velkomstklassen
Mob: 41 59 76 99

Trinnenes telefonnummer:

Lærerne er å treffe i kontortid etter undervisning kl. 14:00 – 15:30.
Først da blir telefonene sjekket. Dersom du har viktig beskjed til lærer eller
elev, må du ringe skolekonsulent Ann. Hun formidler beskjeden videre til eleven.

Kontor 1.trinn: 913 99 721
Kontor 2.trinn: 950 05 874
Kontor 3.trinn: 992 49 775
Kontor 4.trinn: 915 16 486
Kontor 5.trinn: 951 53 891
Kontor 6.trinn: 957 40 994
Kontor 7.trinn: 951 45 768

 

SFO:

1.trinnsbasen: 959 04 869
2.trinnsbasen: 468 94 336
3. og 4.trinnsbasen: 99 249 775