Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 90 25 35
E-post
Besøksadresse
Fusdalenga 17
1386 Asker
Vis i kart
Bilde av skolen

Ollestua er et alternativt skoletilbud for inntil 10 elever i 9. og 10. klasse, som profitterer på tett voksenkontakt og opplæring i små grupper. Skolen ligger 10 minutters gange fra Asker sentrum og er en del av Den alternative skolen i Asker.

Satsingsområder

Det undervises i små grupper, og på formiddagene er det i hovedsak fokus på kjernefagene. Etter en felles lunsj er teoriundervisningen knyttet til praktiske aktiviteter. Det undervises i alle fag.

Vi ønsker å profilere skolen som en trygg læringsarena, der den enkelte elev blir møtt med forståelse og tydelighet. Elevene skal føle seg betydningsfulle, og utvikle evnen til å se sammenhengen mellom innsats og resultat. I dette ligger ansvar for egen læring, og viten om at en hele tiden står overfor valg som får konsekvenser. Skolen har klare regler i forhold til frammøte, deltakelse og krav om god oppførsel.

Opplæringen tar sikte på å utvikle hele menneske til å få anvendelige kunnskaper, ferdigheter og ikke minst holdninger.

Skolens fokus på en helhetlig opplæring gjør at elevene på Ollestua får en vid erfaring, med trening av holdninger, ferdigheter og kunnskaper. Det undervises i alle fag. Elevene følger Kunnskapsløftets kompetansemål, med mye praktisk tilnærming til fagene. 

Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes individuelle ståsted, og planer etter endt grunnskole. På høsten blir elevene utplassert en uke i arbeidslivet, og en prøver å pensle de inn på yrker som de kan tenke seg senere i livet. Det gjøres avtaler om besøk i videregående skole, og også hospiteringer.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Øvrig kontaktinformasjon

Kristine Simonsen

Rektor
Tlf: 97123282

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder
Tlf: 92458599

Carin Helena Meinhard-Kjellstad

Helsesykepleier
Tlf: 41666054

Kristina Dawood

Team leder

Ollestua skole er en av skolene i Den alternative skolen i Asker.