Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Risenga ungdomsskole skal stå ferdig i 2020

Kontaktinfo

Telefon
66 71 28 00
E-post
Besøksadresse
Johan Drengsruds vei 60
1383 Asker
Vis i kart
Risenga ungdomsskole skal stå ferdig i 2020

Vi bygger ny Risenga ungdomsskole som vil stå ferdig i 2020. Vi holder vanligvis til innerst på Risenga idrettspark, men er midlertidig plassert på en avlastningsskole på Drengsrud.

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Risenga ungdomsskole har gode tradisjoner med stort engasjement for læring og for å se den enkelte elev. På Risenga jobber vi i team og løser oppgavene sammen. Vi ønsker å gi elevene utfordringer tilpasset evner og muligheter. De skal få gode opplevelser og nå mål, både faglig og sosialt.

Vi bygger ny skole - les mer om byggeprosjektet her.

Satsingsområder

Realfag

På Risenga betyr dette at vi legger vekt på ekstra styrking i matematikk, vi har valgfag som er realfagrettede (forskning i praksis, teknologi i praksis og programmering) og følger kommunens program for satsingen på realfag.

Digital læring

Vi er med på kommunens satsing på digital læring, der formålet med prosjektet er å utruste elevene med de ferdighetene og den kompetansen de trenger for å delta i samfunns- og yrkesliv. Alle elevene er utstyrt med hver sin Chromebook, og stadig mer av læringen skjer med hjelp av digitale verktøy.

Trygt og godt læringsmiljø

Vi jobber for å fremme gode og trygge læringsmiljø, og forebygge mobbing og krenkelser. Risenga ønsker at alle elever skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring. De ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert.

To ulike profiler - idrett og media

Skolen har utviklet to ulike profiler med ekstra satsing på idrett/friluftsliv og media/kultur. Vi tror at elever lærer mest når de er motivert og får holde på med noe de liker, derfor har vi tilbudt disse profilene i over ti år. Vi tilbyr dette på 8. og 9. trinn der elevene er blandet fra forskjellige klasser både i profiltimer og kroppsøving. På 10. trinn har vi ikke profiltimer, men elever med samme profil har kroppsøving sammen.

På 8. trinn vil media og kulturtimene inneholde scenekurs og eventyrprosjekt med fremføring for barnehagebarn. På 9. trinn brukes media- og kulturtimene til foto- og filmkurs og arbeid med skolens nettavis.
På 8. og 9. trinn vil elever som velger idrettsprofilen, ha en ekstra økt med kroppsøving pr uke på timeplanen. Denne profilen passer for elever som er glad i fysisk aktivitet. Alle elevene våre vil få erfaring med allsidig idrettslig aktivitet, men idrettselever vil få noe større mulighet til å fordype seg i ulike idretter. Idrettsprofilen er for alle som ønsker det og altså ingen toppidrettssatsing.

Skolens historie

Les om skolens historie på Asker bibliotek sine nettsider.

Tall og resultater

Skoleportalen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

 

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Øvrig kontaktinformasjon

Thomas Fredrik Ruud

Rektor
Tlf: 66 71 28 01
Mob: 917 78 484

Ann-Beate Hesenget

Undervisningsinspektør
Tlf: 66 71 28 02
Mob: 928 336 21

Peter Kumwenda

Undervisningsinspektør
Tlf: 66 71 28 03
Mob: 472 42 926

Stein Ridder-Nielsen

Rådgiver
Tlf: 66 71 28 04
Mob: 918 68 612

Annecken Cecilie Nøland

Sekretær/konsulent