Om skolen

Risenga ungdomsskole har gode tradisjoner med stort engasjement for læring og for å se den enkelte elev. På Risenga jobber vi i team og løser oppgavene sammen. Vi ønsker å gi elevene utfordringer tilpasset evner og muligheter. De skal få gode opplevelser og nå mål, både faglig og sosialt.

Satsingsområder

Realfag

På Risenga betyr dette at vi legger vekt på ekstra styrking i matematikk, vi har valgfag som er realfagrettede (forskning i praksis, teknologi i praksis og programmering) og følger kommunens program for satsingen på realfag.

Digital læring

Vi er med på kommunens satsing på digital læring, der formålet med prosjektet er å utruste elevene med de ferdighetene og den kompetansen de trenger for å delta i samfunns- og yrkesliv. Alle elevene er utstyrt med hver sin Chromebook, og stadig mer av læringen skjer med hjelp av digitale verktøy.

Trygt og godt læringsmiljø

Vi jobber for å fremme gode og trygge læringsmiljø, og forebygge mobbing og krenkelser. Risenga ønsker at alle elever skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring. De ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert.

To ulike profiler - idrett og media

Skolen har utviklet to ulike profiler med ekstra satsing på idrett/friluftsliv og media/kultur. Vi tror at elever lærer mest når de er motivert og får holde på med noe de liker, derfor har vi tilbudt disse profilene i over ti år. Vi tilbyr dette på 8. og 9. trinn der elevene er blandet fra forskjellige klasser både i profiltimer og kroppsøving. På 10. trinn har vi ikke profiltimer, men elever med samme profil har kroppsøving sammen.

På 8. trinn vil media og kulturtimene inneholde scenekurs og eventyrprosjekt med fremføring for barnehagebarn. På 9. trinn brukes media- og kulturtimene til foto- og filmkurs og arbeid med skolens nettavis.
På 8. og 9. trinn vil elever som velger idrettsprofilen, ha en ekstra økt med kroppsøving pr uke på timeplanen. Denne profilen passer for elever som er glad i fysisk aktivitet. Alle elevene våre vil få erfaring med allsidig idrettslig aktivitet, men idrettselever vil få noe større mulighet til å fordype seg i ulike idretter. Idrettsprofilen er for alle som ønsker det og altså ingen toppidrettssatsing.

Skolens historie

Les om skolens historie på Asker bibliotek sine nettsider.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.