Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Regler og avtaler Rønningen skole

Felles skoleregler for Rønningen skole

Vår visjon

Barn og voksne skal hver dag sees, settes krav til, og regelmessig oppleve gleden av å lykkes med noe.

Våre verdier

Åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt.

Forventninger til elever og voksne

  • vise ansvar
  • vise omsorg
  • vise respekt

Våre felles skoleregler omhandler:

  1. Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune, med lokale tillegg – gjelder som Rønningen skoles ordensreglement.
  2. Skolens handlingsplan mot mobbing.
  3. Asker kommunes plan for å sikre et godt psykososialt miljø:Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen
  4. PALS-regler med konsekvenser ved problematferd