Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Regler og avtaler Rønningen skole

Felles skoleregler for Rønningen skole

Vår visjon

Barn og voksne skal hver dag sees, settes krav til, og regelmessig oppleve gleden av å lykkes med noe.

Våre verdier

Åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt.

Forventninger til elever og voksne

  • vise ansvar
  • vise omsorg
  • vise respekt

Våre felles skoleregler omhandler:

  1. Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune, med lokale tillegg – gjelder som Rønningen skoles ordensreglement.
  2. Skolens handlingsplan mot mobbing.
  3. PALS-regler med konsekvenser ved problematferd