Sætre ungdomsskole

Kontaktinfo

Telefon
32 27 81 70
E-post
Besøksadresse
Stikkvannsveien 4
3475 Sætre
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Sætre ungdomsskole

Sætre ungdomsskole ligger i Stikkvannsveien med marka som nærmeste nabo. Trinnene har sin egen paviljong og fast klasserom i de årene de går på ungdomsskolen. Gymsalen vår er Sætrehallen. Våre elever kommer stort sett fra Sætre skole.

Skolens visjon og satsingsområder

  • Mangfold
  • fellesskap
  • utvikling


Ved hjelp av satsingsområdene Vurdering for læring, Fagfornyelsen og Klassemiljø, skal vi ruste elevene på å stole på egne kvalifikasjoner og ruste dem til livet etter skolen.

Tall og fakta

Finn mer faktainformasjon om skolen på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Kirsti Hansen

Rektor

Trond Alkvist

Rådgiver

Hilde Weseth

Sosiallærer og avdelingsleder