Satsingsområder Sjøskolen

Våre målsettinger er:

 • å gi elevene mestringsarena gjennom varierte og tilpassede utfordringer
 • å gi elevene meningsfulle oppgaver i lokalmiljøet
 • å vise elevene sammenheng mellom læring og praktiske oppgaver
 • å bringe elevene inn i læringsløpet igjen
 • å gi elevene positive fellesopplevelser
 • å formidle sjøvett og naturopplevelser i Oslofjorden

Tilbud til barneskolene

Vi legger til rette for bruk av vår arena for enkeltelever og små grupper. Disse oppleggene utarbeides i samarbeid med Sjøskolen og den aktuelle skolen. Vi legger til rette for en dag i uka over en avtalt periode. En lærer hos oss bistår opplegget.

Skolene har god erfaring med dette for elever som av ulike årsaker profiterer på en aktiv og praktisk dag. Skolene kan disponere:

 • Jensenbua der det er verksted og et lite grupperom
 • ro- og seiljoller (Megin)
 • garn og fiskeutstyr

Tilbud til ungdomsskolene

Elever kan søke om deltid eller heltidsplass for kortere eller lengre perioder. Skolen har en mer praktisk innretning enn ordinær skole. Elevene får undervisning i små grupper med god lærerdekning. Skolen følger nasjonal læreplan og har god mulighet for å tilpasse innholdet til hver enkelt.

De praktiske prosjektene er i hovedsak knyttet til:

 • arbeid i snekkerverkstedet for Oslofjordmuseet
 • stell og drift av «God Bør»
 • stell og drift av fiskebåten «Rabben»

Elever i 10. klasse får grundig oppfølging for å gjøre overgangen til videregående skole god. Søknad forberedes i samarbeid med nærskolen. Vi tar gjerne imot besøk. Hospitering etter avtale.