FAU-representanter Solvang ungdomsskole

Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. FAU består av klassekontaktene fra alle klasser.

Ta kontakt med skolen for oversikt over FAU-representanter og trinnkontakter.

Klassekontaktene

Klassekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. Klassekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og Foreldrerådets Arbeidsutvalg(FAU). De er også kontaktleddet mellom klassen og skolen/læreren. 

Klassekontaktene velges for et år av gangen. Det velges to representanter fra hver klasse med vara.

Arbeidsoppgaver for klassekontaktene:

  • Planlegge klasseforeldremøte sammen med kontaktlærerne. Lage en plan over møter og aktiviteter tidlig på høsten for hele skoleåret. Ta gjerne initiativ til temamøter. Aktuelle temaer kan være lekser, arbeidsvaner, oppførsel, mobbing, regler, rus osv. 
  •  Samarbeide med kontaktlæreren om tiltak som sikrer et godt og trygt klassemiljø. Sosiale aktiviteter bidrar til at klassen og foreldrene blir bedre kjent, dette kan f.eks. være juleavslutning eller klassetur. 
  • Holde god kontakt med alle foreldre i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. 
  • Legge fram for foreldrene saker FAU vil høre foreldrenes mening om. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. 
  • Ta kontakt med nye foreldre i klassen. En hyggelig telefonsamtale kan gjøre at nye foreldre føler seg hjemme i klassemiljøet.

Les mer om medvirkning og samarbeid.