Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Tofte barneskole

Kontaktinfo

Telefon
32 27 84 10
SFO
905 37 977
E-post
Besøksadresse
Skoledalen 7
3482 Tofte
Vis i kart
Tofte barneskole

Tofte skole ligger vakkert til omtrent der hvor spissen av Hurumhalvøya deler Oslofjorden i Drammensfjorden og Indre Oslofjord. Vi har Tofte sentrum i umiddelbar nærhet, en av kommunens fineste badestrender like ved og flotte turområder i skog og mark bak skolen.

Tofte skole har et godt læringsmiljø og jobber aktivt for at alle barn skal ha en god skolehverdag. Vår undervisningspraksis følger nye læreplaner og vi har høyt fokus på grunnleggende ferdigheter. Vi tilbyr intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for 1.-4. trinn og tilpasset opplæring med bruk av supplerende læringsarenaer. Vi har også undervisning i grunnleggende norsk for elever med annet morsmål enn norsk.  

Vi har 1: 1 digital dekning.

Skolefritidsordningen

Tofte skoles skolefritidsordning (SFO) har har seks ansatte i tillegg til leder. Flere av de ansatte er fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeid og samtlige har svært lang erfaring med arbeid med barn og unge. Assistentene på SFO jobber også i skolen. Hovedbase for SFO er «Fjordgløtt», den hvite trevillaen som ligger midt på skoleområdet. I tillegg bruker SFO skolens mat- og helserom og noen av klasserommene til 1.- og 2. klasse. SFO gir elever et fritidstilbud før skolen begynner og etter skoletid.

Skolens visjon

Din framtid – vårt mål

  • Anerkjennelse
  • Raushet
  • Respekt
  • Humor

Tall og fakta om skolen

Fakta om skolen finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Randi Hjortland Roaas

Rektor

Elin Justad

Merkantil konsulent

Tyva Østli Andreassen

Avdelingsleder

Gry Merethe Hyttebakk

SFO-leder