Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Vi bygger ny skole og holder til i midlertidige lokaler frem til januar 2021

Klassene på 5-7.trinn låner klasserom på Sydskogen skole

Klassene på 1-4.trinn, SFO, og skolens administrasjon holder til i Aukeveien/BIF-huset ved grusbanen i Bødalen.

Torvbråten barneskole

Kontaktinfo

Telefon
31 29 47 50
E-post
Besøksadresse
Aukeveien/BIF -huset, grusbanen
3472 Bødalen
Rektor
Vis i kart
Torvbråten barneskole

Torvbråten barneskole og SFO ligger flott til med god utsikt og nærhet til skog og mark. Naturen omkranser skolen og blir flittig brukt.

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Torvbråten skole jobber aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø, hvor vi viser hverandre toleranse og verdsetter mangfold.

Vi har blant annet sangstund hver måned, og jobber med å bygge opp et eget ressursrom, ledet av spesialpedagog og en Logos-sertifisert lærer. Tanken her er å jobbe forebyggende med elever som har behov for intensiv opplæring i perioder.

Vi er også opptatt av at elevene skal få glede av skog og mark, og har uteskole en dag i uken for elever 1-4.trinn. Elever ved 5-7.-trinn som deltar i SFO-ordningen vår, bruker ofte de oppkjørte skiløypene og turstiene i området når de har kroppsøving.

Alle våre elever bruker Chromebook i sin opplæring.

Støtte og veiledning til foresatte på 1. trinn

SFO inviterer til åpen dag for nye 1.klassinger en dag i uken hele vårhalvåret. Det er en fin mulighet til å bygge relasjoner, og og at barna utvikler trygghet i overgangen mellom barnehage og skole.

SFO

Skolefritidsordningen på Torvbråten skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, dra på turer i nærmiljøet og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid - hos oss er det mange aktiviteter å velge mellom.

Tilhørighet i det sosiale felleskapet, vennskap, og sosiale ferdigheter er viktig for barnets utvikling og trivsel. Vi er opptatt av å og barna støtte til å få et godt forhold til hverandre og til de voksne.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, og vi vil gjerne utvikle tilbudet vårt. Del gjerne dine synspunkter med oss.

Tall og resultater

Skoleporten finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Grethe Hultgren

Rektor
Tlf: 90665362

Hanne Dale Frøyland

Avdelingsleder
Tlf: 99443752

Fiona Whittaker

SFO-leder
Tlf: 478 51 692