Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

FAU og brukerråd på Vardåsen skole

På Vardåsen skole har vi et aktivt FAU og brukerråd. Foreldrene gjennomfører også mye komitearbeide.

FAU

FAU har ansvaret for mange arrangementer som komiteer bestående av foreldre gjennomfører. FAU samarbeider med skolens ledelse for at elevene skal ha et godt skolemiljø.

Ønsker du å oppnå kontakt med FAU? Du når oss på 

Brukerråd

Brukerrådet er med og styrer hva. Brukerrådslederen når du på 

Mer om foreldre- og elevmedvirkning