Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 75 44 10
E-post
Besøksadresse
Aspelundfaret 2
1392 Vettre

SFO

Tlf: 66 75 44 30
Vis i kart
Bilde av skolen

Vettre skole er en 1-7 skole. Vettre skole er en baseskole og vi voksne jobber teambasert. Teamene jobber med hele trinn i fleksible grupper.

Vettre skole ble rehabilitert i 2005 og har funksjonelle, gode lokaler. Skolen har store trinnbaser. Til hver base hører to store grupperom. Dette gjør at vi kan være fleksible i metodevariasjon og gruppestørrelser. Skolen er delt i to fløyer, småskoletrinn og mellomtrinn. 

Skolens nærområder gir store muligheter for friluftsaktiviteter og fysisk fostring. På skolens uteområde har vi en bruksvennlig, moderne lekepark, et amfi, samt og en stor flerbruksbinge med både fotball- og basketballbane. Vi har også et «Multihus» med bålplass som passer godt til turer og til læring ute. 

Vettre skoles motto er Vi skaper mulighetene! Vi legger vekt på å være en lærende organisasjon og vi er på jakt etter den enkeltes potensiale og muligheter for utvikling, gjerne sammen med andre. Vi vil skape mange ulike arenaer hvor både voksne og barn får sjansen til å lære og å utvikle seg. Vi ønsker å være en skole der kompetanse, fellesskap og skaperglede står i fokus.

Våre hovedfokusområder er:

  • Tidlig innsats faglig og sosialt gjennom
    • SOL - systematisk obeservasjon av lesing og systematisk oppfølging av resultat
    • Positiv Atferd, Støttende Læringsmiljø og samhandling
  • Realfaglig kompetanse gjennom prosjektet den naturlige skolesekken
  • Digitalt pedagogisk løft gjennom prosjektet Digital Læring i Askerskolen
  • Endret undervisningspraksis gjennom Fagfornyelsen
  • Kvalitet i SFO gjennom Asker kommunes plan for kvalitet i SFO

Tall og fakta

Tall og resultater finner du på Skoleporten.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Thor-Ivar Pute Eriksen

Rektor

Kari Ruud

Undervisningsinspektør

Line Birgitte Svee

Leder SFO

Sidsel Fonn

Merkantil konsulent