Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Regler og avtaler Vettre skole

Beredskapsplan mot vold og mobbing

Definisjon

Mobbing er gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. 

Mål

Et trygt skolemiljø hvor hver enkelt skal oppleve tilhørighet og medansvar.
Voksne skal være trygge, involverende, ansvarlige og sette grenser  

Tiltak

Fremme sosiale holdninger: 

  • På Vettre skole vil vi ikke ha mobbing o Vi sier fra hvis vi ikke har det ok 
  • Vi sier fra når vi ser noen som blir plaget 
  • Det er fint å være forskjellige


Klassemøter / elevenes time 

Standarder for adferd og klargjøring av konsekvenser/sanksjoner 

  • på trinn-nivå 
  • på skolenivå

• Utviklingssamtaler, elevlogger, elevsamtaler, elevundersøkelser • Trivsel/ sosial fungering som fast punkt i utviklingssamtaler og foreldremøter • Bygge opp om/ spille på positive ledere / normsendere • Attraktive uteområder • Forsterket tilsyn ved behov • Voksne går inn i konflikter, både på skolen og i nærmiljøet • Voksne er gode rollemodeller • Skolen holder seg oppdatert på kunnskaper om sosial kompetanse • Elevrådet behandler mobbemanifest og beredskapsplan årlig • Skolemegling er rutine i konfliktsaker • Steg for steg som undervisningsmetode i sosial kompetanse.

Plan for håndtering av mobbesaker

1. Rektor informeres 

2. Samtale med mobbeutsatt• 2 voksne deltar• referat fra samtalen • hvem, hva, hvordan, når (få tak i ”kjernen”)3. Samtale med mobberne, enkeltvis• 2 voksne deltar• referat fra samtalen • hvem, hva, hvordan, når (få tak i ”kjernen”) • Forby all kontakt mellom mobber og mobbeutsatt4. Informasjon til foreldre• Møte med involverte foreldre5. Møte mellom mobbeutsatt og mobbere• 2 voksne deltar• sette opp avtale6. Samtale med ”medløpere”• Medløperne får advarsel. Foreldrene informeres.7. Faste oppfølgingssamtaler mellom mobbere og mobbeutsatt 8. Oppfølging på trinnet