Satsingsområder Vollen ungdomsskole

Dette året deltar Vollen skole i satsingen fra Utdanningsdirektoratet "Ungdomstrinn i utvikling" (UiU).

Hva er Ungdomstrinn i utvikling?

En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

Vollen skole har valgt å konsentrere seg om skriving og klasseledelse.
Vi startet utviklingsprosjektet i august. Alle lærere og klasser er med. For å drive arbeidet er det satt ned en prosjektgruppe på skolen og det er laget en framdriftsplan. Målet for hele UiU-satsingen er å få en mer praktisk, variert og relevant undervisning.

Du finner mer om dette prosjektet på sidene til Utdanningsdirektoratet.