Vollen skoles bibliotek

Skolebiblioteket på Vollen skole holder til i lyse og luftige lokaler i første etasje i administrasjonsbygget. Biblioteket ønsker å være en positiv institusjon som samler alle elever, lærere og assistenter om leseopplevelser og kunnskapstilegning; et pedagogisk servicesenter som også fungerer som skolens "hjerte". Det har som ambisjon å fungere som en kulturell møteplass med rom for opplevelser som utstillinger, forfatterbesøk og liknende.

Nye læreplaner, kvalitets- og resultatkrav forutsetter et skolebibliotek som legger til rette for tilpasset undervisning, fordypning, og varierte arbeidsmåter. Biblioteket tilbyr ressurser og et miljø som fremmer intellektuell, emosjonell og sosial utvikling, og samlingen omfatter ulike typer informasjonsbærende dokumenter.

I skolebiblioteket møtes alle skolens fag i en vurderingsfri sone.

Åpningstider:

  • Hver hverdag mellom 10.00 og 14.00. 

Nøkkeltall:

  • Leseplasser: Ca. 50, hvorav 6 er med PC
  • Bestand fag: 10 791
  • Bestand skjønn: 3 344
  • Utlån fag: 7 644
  • Utlån skjønn: 1466