Skoleruten viser felles ferie- og fridager for grunnskolen (barne- og ungdomskolene), og når SFO har ferieåpent. Planleggingsdager for den enkelte skole kommer i tillegg.

  • Skolerute for skoleåret 2018 - 2019 kommer publiseres høsten 2017.

Informasjon om planleggingsdager får du i itslearning.

 

I et skoleår er det tilsammen 190 skoledager. Planleggingsdager legges utenom skoledagene.

Datoer for skriftlig og muntlig eksamen kommer.