Skoleruten viser felles ferie- og fridager i grunnskolen (barne- og ungdomskolene). Planleggingsdager for den enkelte skole kommer i tillegg.

Informasjon om planleggingsdager får du i itslearning.

Skolerute 2016 - 2017
MånedSkoledagerSkolestart og skoleslutt, ferier og fridagerSFO
Påmelding til ferie-SFO gjøres til egen skole
August 11 Skolestart onsdag 17. august 2016 Ferie-SFO er åpent 7.30-17.00 f.o.m. 1. t.o.m.16. august
September 22    
Oktober 16 Høstferie, uke 40 (f.o.m. 3. oktober t.o.m. 7.oktober) Ferie-SFO har åpent hele høstferien fra 7.30-17.00.
November 22    
Desember 15 Juleferie f.o.m. 22. desember 2016 t.o.m. 3. januar 2017 SFO er stengt i hele skolens juleferie
Januar 20 Skolestart onsdag 4. januar 2017 SFO starter onsdag 4.januar.
Februar 15 Vinterferie uke 8 (20. februar t.o.m. 24. februar) Ferie-SFO har åpent hele vinterferien fra 7.30-17.00
Mars 23    
April 13 Påskeferie f.o.m. 10. april t.o.m. 18. april SFO er stengt i hele skolens påskeferie.
Mai 19 Fri 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag 25. mai og skolefri 26. mai. SFO er stengt 1.,17. og 25. mai. Ferie-SFO er åpent fredag 26. mai.
Juni 14 2. pinsedag er 5. juni
Siste skoledag onsdag 21. juni 2017

SFO er stengt 2.pinsedag.

Ferie-SFO har åpent f.o.m. 22.juni t.o.m. 30.juni.

SFO har stengt i hele juli.

Sum 190

I et skoleår er det tilsammen 190 skoledager. Planleggingsdager legges utenom skoledagene.

Se oversikt over datoer for skriftlig og muntlig eksamen.