Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Sommeraktiviteter i Asker 2021

Kort fortalt

Asker kommune vil også i år gi et godt og variert aktivitetstilbud til barn og unge. Vi håper flest mulig barn og unge kan delta på aktiviteter og sosiale arenaer i sommer.

Noen arrangementer og aktiviteter er gratis eller har flere gratisplasser, mens andre koster noe. Aktivitetene er for ulike aldersgrupper hvor barn og unge i Asker kan delta og få fine opplevelser sammen. 

På ‘Hva skjer i Asker’ -kalenderen, vil det være en oversikt tilbudene, inkludert hvor aktiviteten foregår og for hvilken aldersgruppe aktiviteten passer til. 

Her finner du aktivitetskalenderen.

Når åpnes det for påmelding?

Arrangørene tar imot og registrerer påmeldingen. Påmeldingsfrist er å finne på det aktuelle kurset / aktiviteten på ‘Hva skjer i Asker’.

Arrangørene legger ut påmelding i sine egne kanaler, men alle aktiviteter vil være å finne i ‘Hva skjer i Asker’. Med dette håper vi å nå så mange barn som mulig.

Hvor skjer sommeraktivitetene?

Sommeraktivitetene gjennomføres på flere steder rundt om i kommunen.

Smittevern

Alle kurs og aktiviteter følger til enhver tid gjeldene smittevernregler.