Asker kommune arrangerer årlig gratis sommerskole i Asker for 5.-10. trinn i skolenes sommerferie.

Logo Sommerskolen

Mål for alle kursene på Sommerskolen er at elevene lærer noe nytt, har det gøy og opplever mestring og vennskap i et trygt og sosialt læringsmiljø. Alle kurs har innslag av fysisk aktivitet hver dag.

Påmeldingen starter  vanligvis i april hvert år. Vi takker for i år, og ønsker nye deltakere velkommen i 2019!

Glimt fra Sommerskolen 2017