Det blir også i år gratis sommerskole i Asker for 5. - 10. trinn. Kursene foregår i uke 26 og uke 33. Påmeldingen starter tirsdag 02. mai kl 10.00.

Logo Sommerskolen

Når et kurs blir fulltegnet, stenger vi for påmelding. Det er altså prinsippet om "førstemann til mølla" som gjelder for å få plass. De som ikke får plass blir satt på venteliste.

Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, har det gøy og opplever mestring og vennskap i et trygt og sosialt læringsmiljø. Alle kurs har stort innslag av fysisk aktivitet hver dag.