Asker kommune arrangerer årlig gratis sommerskole i Asker for 5.-10. trinn i skolenes sommerferie.

Logo Sommerskolen

Mål for alle kursene på Sommerskolen er at elevene lærer noe nytt, har det gøy og opplever mestring og vennskap i et trygt og sosialt læringsmiljø. Alle kurs har innslag av fysisk aktivitet hver dag.

Kursoversikt for 2019 og påmeldingskjema kommer på nettsidene i løpet av april. 

Glimt fra Sommerskolen 2017