Det er også i år gratis sommerskole i Asker for 5.-10 trinn i ukene 26 og uke 32. Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, har det gøy og opplever mestring og vennskap i et trygt og sosialt læringsmiljø. Alle kurs har stort innslag av fysisk aktivitet hver dag.

Alle kurs er nå fulltegnet.

Andre tilbud i sommerferien

Vi minner om egen oversikt over ferieaktiviteter i regi av organisasjoner og private - i tillegg til kommunale tilbud.

Kursoversikt

                       Logo Sommerskolem 

               - en aktiv og lærerik ferie.