Asker kommune arrangerer årlig gratis sommerskole i Asker for 5.-10. trinn i skolenes sommerferie.

Logo Sommerskolen

Det blir også i år gratis sommerskole i Asker for 5.-10. trinn i ukene 26 og 33. Felles mål for alle kursene, er at elevene lærer noe nytt, har det gøy og opplever mestring og vennskap i et trygt og sosialt læringsmiljø. Alle kurs har innslag av fysisk aktivitet hver dag.

Påmeldingen starter onsdag 25. april kl. 10.00. Da legges det ut påmeldingsskjema for hvert kurs på det enkelte kursets nettside.
Når et kurs blir fulltegnet,  stenger vi dette for påmelding. Det vil si at det er "førstemann til mølla"-prinsippet for å få plass. De som ikke får plass blir satt på venteliste.

Glimt fra Sommerskolen 2017