I dette kurset skal vi leke oss med programmerbar elektronikk. I løpet av kurset skal vi utforske elektronikk, lære å koble elektriske kretser, styre og lese fra sensorer, samt bygge og programmere en selvdrevet robotbil. Kurset er fulltegnet!

Kurset starter med at vi blir kjent med hva en Arduino er, og hvordan vi kobler den til datamaskinen, før vi lærer hvordan vi kobler enkle kretser for å få lysdioder til å blinke slik vi vil. Deretter skal vi lære å bruke sensorer som knapper og lyssensorer for å styre kretsen. 

Fra onsdag til fredag skal vi bygge og programmere vår egen selvkjørende Arduino robot-bil. Her skal vi blant annet lære å unngå hindringer ved hjelp av ultralyd, og programmere roboten slik at vi kan styre den via radio. Når uken er omme, får alle ta med seg sin egen Arduino robotbil med hjem! 

Kurset er et samarbeid mellom Asker kommune, Sommerskolen og Kodegenet.

Kurset er fulltegnet!

Tid: Uke 26

Kurssted/Oppmøte: Risenga ungdomsskole