Vi leker oss med engelsk hele uka, og snakker engelsk med medelever og lærer store deler av dagen.

Vi jobber med tekster, film og er i aktivitet med vekt på språklig kommunikasjon. Kurset er lærerikt, motiverende og morsomt!

Tid: Uke 26 

Kurssted/oppmøte: Asker bibliotek

Påmeldingen starter onsdag 25. april kl. 10.00.