Vi leker oss med engelsk hele uka, og snakker engelsk med medelever og lærer store deler av dagen. Kurset er fulltegnet!

Vi jobber med tekster, film og er i aktivitet med vekt på språklig kommunikasjon. Kurset er lærerikt, motiverende og morsomt!

Kurset er fulltegnet!

Tid: Uke 26 

Kurssted/oppmøte: Asker bibliotek