Temaplan for barnehage- og skolekapasitet (Vedtatt)

Formålet med temaplanen er å bidra til at kommunen lykkes i målsettingen om å ha" Rett bygg - på rett sted – til rett tid".

Kort fortalt

Temaplanen skal gi føringer for hvordan vi kan sikre nok kapasitet i Askers barnehager og skoler. Den skal bidra til å løse utfordringene med å utnytte de barnehage- og skolebyggene vi har i kommunen. og vise hvor det er behov for å gjøre tiltak som for eksempel å bygge nytt eller endre kretsgrenser.

Vedtatt temaplan

Faksimile forside av temaplanen
Temaplan for barnehage- og skolekapasitet 2021-2033

Relevante dokumenter og lenker

Politisk behandling

Informasjonsmøter

Det er blitt holdet fire åpne digitale informasjonsmøter. Temaplanen deler kommunen inn i fire geografiske innsatsområder. Det var et møte med fokus på hvert geografiske innsatsområde.