Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Søke om tilbud i skole eller barnehage grunnet kritisk samfunnsfunksjon

Asker kommune holder barnehager og skoler åpne for barn som har foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og for barn med særlige omsorgsbehov.

To muligheter for å få tilbud

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon.
  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus).

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • barnet skal være i barnehagealder eller elev på 1. til 6. trinn

  • det er tilstrekkelig at én foresatt har kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud til barn på 1. til 4. trinn. For et tilbud til barn på 5. og 6. trinn kreves det at begge foreldrene arbeider i samfunnskritisk funksjon. Dette gjelder ikke eneforsørgere. 
     
  • det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner finner du her.

Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave

Foresatte må fylle ut skjemaet under og oversendes virksomhetsleder i skolen eller barnehagen. Søknadene vil behandles fortløpende.

Vi ber om at arbeidsgiver bekrefter at forelderen har en kritiske samfunnsfunksjon og at forelderens fravær fra jobb vil medføre risiko for at virksomheten ikke kan utføre sine kritiske samfunnsfunksjoner

Dersom en av de foresatte har en kritisk samfunnsfunksjon, så er det tilstrekkelig at denne fyller ut dette skjemaet (Skriv ut siden og fyll inn):

Barnets navn  
Navn på foresatt med kritisk samfunnsfunksjon  
Navn på barnehage/skole  
Arbeidsgiver  
Stilling  
Arbeidsgivers vurdering av den foresattes kritiske samfunnsfunksjoner:

Denne kan eventuelt sendes på e-post til virksomhetsleder i skolen eller barnehagen.

:

 
:
 
:
 
:
 
: