Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Bytte leverandør av praktisk bistand

Dette skjemaet kan sendes inn av både mottakere av praktisk bistand/hjemmehjelp eller av pårørende til de som mottar tjenesten.

Skjema for bytte av leverandør

Innsender

Innsender er:

Om bruker og pårørende

Navn og adresse

Leverandør