Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Gjengs leie i kommunale boliger

Hva er gjengs leie?

"Gjengs leie" betyr et gjennomsnitt av husleie på sammenlignbare boliger i området over tid. I et stigende husleiemarked vil gjengs leie ligge noe under markedsleie, men i Asker har leieprisene flatet ut de siste årene, og gjengs leie er derfor tilnærmet lik markedsleie.

Kommunestyret i Asker kommune vedtok i 2011 å innføre gjengs leie for kommunale boliger. Gjengs leie er derfor allerede innført i mange av kommunens leieforhold, og vil i 2015/2016 reguleres til gjengs leie i langvarige leieforhold.

I henhold til Husleieloven reguleres husleien til gjengs leie etter 2,5 år, men regulering til gjengs leie er ikke aktuelt for leietagere som har leid kortere enn 2,5 år eller har leiekontrakt som inngås for 3 år (eller mindre) av gangen.

Hvordan fastsettes gjengs leie?

For å kunne fastsette hva gjengs leie er, bruker Asker kommune en takstmann. Når vi skal fastsette gjengs leie i løpende leieforhold, vil leietager få besøk av en takstmann som vil se på blant annet standard, størrelse og beliggenhet for boligen. Så vil takstmannen og Asker kommune bestemme husleien ut ifra hva som er vanlig husleie på sammenlignbare boliger i nærområdet.

Takstmannen vil ha synlig identitetskort fra Asker kommune og leietager får tidspunktet for takseringen i eget brev i god tid før takseringen.

Eiendomsdrift og forvaltning sender 1. november 2015 ut varsel om regulering til gjengs leie til de leietagerne det gjelder. Ny husleie vil, i de fleste tilfeller, tre i kraft 1. mai 2016.

Her får du mer informasjon om: