Likestilling

Det var ved utgangen av 2015 totalt 2400 årsverk kvinner og 763 årsverk menn. Prosentandel årsverk kvinner var på 75,8 prosent og for menn 24,2 prosent. Det er kun små endringer fra i fjor og kjønnsfordelingen har holdt seg stabil på dette nivået i flere år. 

I kommunal forvaltning er 76,6 prosent av de ansatte kvinner og 23,4 prosent menn. Av dette ble 75,4 prosent av årsverkene utført av kvinner (Kilde: PAI-statistikk 2015).

Utvikling av kjønnsfordeling på kommunenivå
 År201320142015
Kvinner 75,60 % 75,60 % 75,80 %
Menn 24,40 % 24,40 % 24,20 %
Totalt 100 % 100 % 100 %
Fordeling mellom kvinner og menn på virksomhetsledernivå
År201320142015
Kvinner 69,00 % 72,70 % 73,20 %
Menn 31,00 % 27,30 % 26,80 %
Totalt 100 % 100 % 100 %
Fordeling mellom kvinner og menn i rådmannens ledergruppe
 År201320142015
Kvinner 42,90 % 37,50 % 37,50 %
Menn 57,10 % 62,50 % 62,50 %
Totalt 100 % 100 % 100 %