Note 10: Tinglyste pantobligasjoner

Pantobligasjoner
Gbnr.PålydendeDato
79/10 856 700 23.03.01
79/80 208 001 23.12.02
79/84 134 938 24.09.11
79/100 180 752 02.06.02
79/119 556 219 24.02.03
79/120 317 125 24.02.03
79/148 84 165 30.09.03
79/149* 72 967 15.05.02
79/203 73 249 01.09.05

* Vedrørende gbnr. 79/149 foreligger ikke tinglyst pantedokument, kun avtalen er tinglyst

Pantobligasjonene gjelder et område i Åmotåsen, der Asker kommune har et krav i forbindelse med at kommunen forskutterte vann- og avløpsløsning. De andre eierne betaler inn/ løser inn kravet når deres eiendom blir solgt. Beløpene blir justert opp etter KPI ved innfrielse, slik at det reelt er større beløp utestående.

Sikkerhet for gjeld 

Langåra utferdssted

Oslo kommune har panterettighet på Langåra utferdssted, obligasjon i depot 2001-0043 pålydende kr 60 000. Denne står som en langsiktig gjeldspost i kommunens balanse.

Yggeset legat

Asker kommune har gjeld til Yggeseth legat. Gjelden oppstod ved overdragelse av eiendommen gnr. 92, bnr. 2 og 52. Pantobligasjon utstedt 21.12.1990 er pålydende kroner 3 775 030,-.